Sách & Cuộc sống

“Đắc nhân tâm” của Dale Carnegie

Admin
   Xuất bản 24/01/2017 04:45:06   2483 lượt xem

Đây là cuốn sách kinh điển của Dale Carnegie về cách phát huy ảnh hưởng của một người tới những người xung quanh.


“Từ tốt đến vĩ đại" - Vì sao một số công ty làm được còn một số khác thì không của Jim Collins

Admin
   Xuất bản 24/01/2017 04:43:27   3058 lượt xem

Trong cuốn sách này, Jim Collins đã chỉ ra sự khác biệt chính giữa các doanh nghiệp có thành công lâu dài và những doanh nghiệp chỉ đơn thuần là kinh doanh tốt.


“Để xây dựng doanh nghiệp hiệu quả” của Michael E.Gerber

Admin
   Xuất bản 24/01/2017 04:41:53   634 lượt xem

Cuốn sách mang đến cho bạn 4 ý tưởng sâu sắc mà nếu thấu hiểu được, bạn sẽ có thêm kiến thức và sức mạnh để tạo dững một doanh nghiệp nhỏ phát triển bền vững.